E-tjänst

Ansök om bidrag till bostadsanpassning

Bostadsanpassning är åtgärder av fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad så att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Bostadsanpassningen kan till exempel vara borttagning av trösklar, förbättring av belysning och installation av trapphiss eller automatiska dörröppnare. Ansök om bostadsanpassningsbidrag via blankett.

Efter ansökan

  1. Kontakt: En handläggare för bostadsanpassningsbidrag kontaktar dig inom tre dagar för att ställa frågor via telefon eller boka ett hembesök.
  2. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt individuella behov av stöd utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) inom fem dagar från det att ansökan är komplett och registrerad.
  3. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delvis avslag eller avslag på din ansökan. Beslutet innehåller åtgärd och högsta skäliga belopp som kan betalas ut.

Efter beslut

När du beviljats bidrag till bostadsanpassning

  1. Beställ arbetet med bostadsanpassningen av en hantverkare som du själv väljer. Arbete och anpassning ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande regelverk. Hantverkare ska vara behörig och ha F-skattsedel. Bidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag.
  2. Bidraget för bostadsanpassning ska täcka alla kostnader för beviljade åtgärder och gäller för standardmaterial. Hantverkaren skickar fakturan till dig och du skickar kopia på den samt dina kontouppgifter till din handläggare.
  3. Handläggaren gör utbetalning till ditt bankkonto så du kan betala din faktura. Ibland gör handläggaren ett hembesök innan bidrag betalas ut.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Har du frågor om bostadsanpassning? Ring någon av följande handläggare:

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 12 oktober 2021