E-tjänst

Ansök om bidrag till bostadsanpassning

Bostadsanpassning är åtgärder av fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad så att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Bostadsanpassningen kan till exempel vara borttagning av trösklar, förbättring av belysning och installation av trapphiss eller automatiska dörröppnare. Ansök om bostadsanpassningsbidrag via blankett.

Att bifoga med ansökningsblanketten

  • Ett medicinskt intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller annan medicinsk sakkunnig. Intyget ska beskriva din funktionsnedsättning och vilka konsekvenser den för med sig i din bostad. Gäller ansökan enbart enstaka stödhandtag eller borttagande av trösklar inomhus behövs inget intyg.
  • Om du bor i din bostad tillsammans med någon eller om någon förutom du står på kontraktet behövs också ett medgivande från den personen.
  • Ett medgivande från fastighetsägaren om att du får utföra anpassningen är bra att skicka med, men inte nödvändigt.

Vem kan få bostadsanpassning?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till bostadsanpassning. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt.

För att du ska beviljas bidrag krävs att anpassningen är nödvändig och att ditt behov inte går att lösa på lättare sätt, till exempel med hjälpmedel. Vid flytt och nybyggnation är bidraget begränsat. Bidrag lämnas inte om den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Efter ansökan

  1. Kontakt: En handläggare för bostadsanpassningsbidrag kontaktar dig för att ställa frågor via telefon eller boka ett hembesök. Du får ett bekräftelsebrev med information om vem som är handläggare inom tre arbetsdagar. 
  2. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt individuella behov av stöd utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).
  3. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delvis avslag eller avslag på din ansökan. Beslutet innehåller åtgärd och högsta skäliga belopp som kan betalas ut.

Efter beslut

När du beviljats bidrag till bostadsanpassning

  1. Beställ arbetet med bostadsanpassningen av en hantverkare som du själv väljer. Arbete och anpassning ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande regelverk. Hantverkare ska vara behörig och ha F-skattsedel. Bidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag.
  2. Bidraget för bostadsanpassning ska täcka alla kostnader för beviljade åtgärder och gäller för standardmaterial. Hantverkaren skickar fakturan till dig och du skickar kopia på den samt dina kontouppgifter till din handläggare.
  3. Handläggaren gör utbetalning till ditt bankkonto så du kan betala din faktura. Ibland gör handläggaren ett hembesök innan bidrag betalas ut.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Avgifter

Inga avgifter tas ut i samband med utredning och hembesök gällande bostadsanpassningsbidrag. Bidraget för bostadsanpassning ska täcka alla kostnader för beviljade åtgärder och gäller för standardmaterial.

Bostadsanpassning biståndskontoret

Handläggare som besvarar frågor och beslutar om bidrag för bostadsanpassning. Handläggarna jobbar i olika områden, se fördelning i Eskilstunakartan.

Telefon:

Uppdaterad: 29 april 2022