E-tjänst

Ansök om bidrag för inackordering

Du som går på gymnasiet, och bor och studerar på annan ort än din hemort, kan ha rätt till bidrag för inackordering. Här kan du ansöka om inackorderingsbidrag för din boendekostnad.

Uppdaterad: 22 augusti 2022