E-tjänst

Ansök om bidrag för återställning av bostadsanpassning

Du som fastighetsägare kan ansöka om bidrag för att återställa bostadsanpassningar i hyresbostäder eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter. Här hittar du en blankett för ansökan om bidrag för återställning av bostadsanpassning, även kallat återställningsbidrag.

Du kan få återställningsbidrag till följande:

  • För att återställa åtgärder som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag i hyresbostäder eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel trappuppgång och entré. Återställningsbidrag är till för att återställa till normalskick på funktionell nivå i relation till bostadens skick i övrigt.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få återställningsbidrag

  • Fastighetsägaren söker bidraget.
  • Bostadsanpassningen ska inte längre användas och är till nackdel för andra boende/nästa hyresgäst.

Att bifoga med ansökan

  • Eventuell offert/kostnadsförslag för ansökta åtgärder.
  • Eventuella underlag som foton.

Vad händer sedan?

Efter ansökan

  1. Kontakt En handläggare för bostadsanpassningsbidrag kontaktar dig.
  2. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer rätten till bidrag utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).
  3. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delvis avslag eller avslag på din ansökan. Beslutet innehåller åtgärd och högsta skäliga belopp som kan betalas ut.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Läs mer om att överklaga beslut.

Bostadsanpassning biståndskontoret

Handläggare som besvarar frågor och beslutar om bidrag för bostadsanpassning. Handläggarna jobbar i olika områden, se fördelning i Eskilstunakartan.

Telefon:

Uppdaterad: 27 mars 2023