E-tjänst

Ansök om bidrag för anslutningsresor

När du går på gymnasiet kan du ha rätt till kontant ersättning för anslutningsresor.

Uppdaterad: 22 augusti 2022