Eskilstuna kommun
E-tjänst

Ansök om auktorisation för kommunal vuxenutbildning inom gymnasiala distanskurser

Från 1 juli 2023 tillämpar Eskilstuna kommun auktorisation av utbildningsanordnare för distanskurser på gymnasial nivå. Här finns våra villkor tillgängliga och i nedanstående formulär kan du som utbildningsanordnare göra en ansökan.

Allmänt om auktorisation

För att bli godkänd som utbildningsanordnare i Eskilstuna kommun ska samtliga krav och villkor som redovisas i dokumentet Auktorisationsvillkor efterlevas. Villkoren uppdateras två gånger om året och varje utbildningsanordnare förväntas fortsättningsvis följa de reviderade villkoren. Rektorskapet ligger kvar hos den kommunala huvudmannen som ansvarar för övrig befintlig verksamheten på samma sätt som tidigare.

Följande anordnare är auktoriserade i dagsläget: Hermods, Infokomp, Iris Hadar AB, Moa, NTI, KUI.

Handläggning

Lämna ansökan i formuläret på den här sidan. Den hanteras utifrån tidsplan. Beslut för auktorisation fattas av rektor på vuxenutbildningen. Alla utbildningsanordnare som uppfyller auktorisationsvillkoren blir godkända. De blir därmed valbara för sökande elever i vårt webbaserade system Alvis från och med kommande halvårsskifte

Tidplan/ansökningsperioder

Tidplan/ansökningsperioder

Datum

Händelse

15 september - 15 november 2023

Ansökningsperiod till hösten 2024

December 2023

Beslut om auktorisation​.

December-januari 2024

Förberedelser i system (anordnare & kurser läggs in)​.

Februari 2024

Ansökan öppnar för elever att söka kurser​.

Juli 2024

Kursstarter.

15 mars-15 maj 2024

Nästa ansökningsomgång.

Villkor

Villkoren är giltiga från och med 2022-10-01 och är senast uppdaterade 2023-03-02.

Ansökningsformulär

OBS! Det går inte att börja ansökan, spara den och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle så se till att ha alla uppgifter klara innan du börjar fylla i ansökan.

UPPGIFTER OM ANORDNAREN


Ange kontaktperson för anordnaren med uppgifter nedan (kontaktperson för denna ansökan).AUKTORISATIONSVILLKOR OCH KRAV

Ange om någon underleverantör kommer att anlitas med namn och organisationsnummer avseende underleverantören.
Auktorisationsvillkor * (obligatorisk)
Anordnaren förbinder sig att vid var tid följa Eskilstuna kommuns gällande auktorisationsvillkor.
Auktorisationsvillkor

UNDERLAG OCH HANDLINGAR

Bifoga en bemanningsplan/beskrivning kring hur anordnare avser att säkerställa att samtliga de roller som beskrivs under villkor 11 i auktorisationsvillkoren finns på plats när verksamheten startar.

Bifoga CV för den person som anordnaren avser ska vara Rektor/verksamhetsansvarig för verksamheten, för krav på kompetens se villkor 11 i auktorisationsvillkoren. Om Rektor/verksamhetsansvarig inte finns utsedd vid tiden för ansökan ska en rekryteringsplan (innehållande de kompetenskrav som ställs på rollen) för Rektor/verksamhetsansvarig bifogas ansökan.

Bifoga en beskrivning av den lärplattform anordnaren avser att använda i auktorisationen. Beskrivning ska innehålla en kort information om ingående funktioner i lärplattformen. Se villkor 14 i auktorisationsvillkoren.

Till ansökan bifogas en översiktlig beskrivning av hur anordnaren arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet. Se villkor 14 i auktorisationsvillkoren.

Här kan du skicka in ett övrigt, icke obligatoriskt, dokument så som till exempel sekretessbegäran. Om ännu fler övriga dokument önskas skickas in så kan de mejlas in till auktorisation@eskilstuna.se

Under prövning av ansökan om auktorisation kan kommunen komma att begära förtydliganden och kompletteringar från sökande avseende de handlingar som ska lämnas i samband med ansökan. Kommunen kan också komma att ställa frågor och begära ytterligare underlag från sökande under handläggningen av ansökan om auktorisation.

Ersättningsnivåer

Giltighet: Denna information om ersättning gäller från och med 2023-07-01 tills vidare. Huvudmannen avser att se över ersättning i auktorisationen en gång per år och vid behov ändra ersättningen.

Principer för ersättning

Ersättning

Kommentar

Anordnaren erhåller 100 % av ersättningen per kurs vid betyg A-E.

Ersättningen betalas ut när betyget är satt och betygskatalog är inskickad till huvudmannen.

Anordnaren erhåller 80 % av ersättningen per kurs vid betyg F.

Ersättningen betalas ut när betyget är satt och betygskatalog är inskickad till huvudmannen.

Anordnaren erhåller 0 % av ersättningen vid avbrott.

Detta gäller oavsett när avbrottet sker.

Anordnaren erhåller 0 % av ersättningen vid streckbetyg (-).


Anordnaren erhåller 50% av kursens ersättning vid validering.

Ersättningen betalas ut när intyget för valideringen tillhandahållit eleven.

Anordnaren erhåller 50% av kursens ersättning vid prövning.

* Elev som erhållit betyget F i en kurs ska kunna göra en prövning inom ett (1) år efter avslutad kurs, detta genomförs av anordnaren utan extra ersättning.

 Ersättningen betalas ut när betyget är satt och betygskatalog inskickat till huvudmannen.

Ersättning per poäng uppgår till:
27 kr för samtliga gymnasiala distanskurser

Statistik

Syftet med statistiken är för presumtiva auktoriserade anordnare att få sig en bild kring om mängden elever och betyg som genomströmmar Eskilstunas vuxenutbildning under en halvårsperiod. Statistiken kan vara vägledande för externa anordnare att skapa sig en bild kring elevunderlaget och antal betyg som sätts under en termin.

För mer information om statistik kontakta ansvarig rektor.

Siffrorna är framtagna 220902 för våren 2022

Antal unika elever som studerar gymnasial teoretisk kurs på distans: 722 st.

Antal unika elever som studerar gymnasiala yrkeskurser på distans: 550 st.

Totalt antal studenter alla skolor= 1272 st.

Totalt 2559 unika betyg sammansatt samtliga skolor, distans.

 • - = 65
 • A = 151
 • B = 384
 • C = 312
 • D = 346
 • E = 553
 • F = 813

Nedan redovisas ett urval av de gymnasiala distanskurser som genomfört under våren samt antal elever som påbörjat dessa kurser (blivit betygsatta eller avbrutit studierna).

 • Biobio01- 40
 • Biobio02- 19
 • Eng05- 137
 • Eng06- 161
 • Eng07- 67
 • Fysfys01a- 40
 • Fysfys02- 22
 • Hishis01a1- 42
 • Kemi 1- 42
 • Kemi 2- 23
 • Matmat01a- 64
 • Matmat01b- 42
 • Mamat01c- 12
 • Matmat02a- 107
 • Matmat02b- 125
 • Matmat2c- 25
 • Matmat3b- 70
 • Matmat3c- 33
 • Matmat04- 31
 • Matmat05- 6
 • Naknak01a1- 40
 • Naknak01a2- 29
 • Naknak01b- 63
 • Naknak02- 54
 • Svasva01- 138
 • Svasva02- 139
 • Svasva03- 110
 • Svesve01- 35
 • Svesve02- 66
 • Svesve03- 44

Kontaktuppgifter

Auktorisation

Kontaktperson: rektor Henrik Freed

Telefon:

Vuxenutbildningen

Informationscenter.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Drottninggatan 12, 632 17 Eskilstuna

Uppdaterad: 15 september 2023