Eskilstuna kommun
E-tjänst

Ansök om att sota själv

Om du vill sota själv måste du ansöka och skicka in din ansökan till räddningstjänsten.

Ansökan ska innehålla

  • fastighetsbeteckning
  • fastighetens adress
  • fastighetsägare
  • uppgifter om fastighetsägare samt rengöringsobjekt
  • du måste även ange din kompetens när det gäller rengöring och sotning.

Du som ska sota själv - det här gäller

Det är endast du som fastighetsägare som har möjlighet att sota själv. Du som ska sota själv ska vara bosatt i fastigheten och det gäller även fritidshus.

Du måste ha nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd för att få sota i egen regi. Du måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en utbildning som kommunen godkänt eller på annat sätt vidimera dina kunskaper.

Exempel på godkänd utbildning är SBF:s (Svenska Brandskyddsföreningen) kurs som även godkänts av SRV (Statens räddningsverk) och Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund.

Brandskyddskontroll enligt MSBFS 2014:6 (lagen om skydd mot olyckor) planeras och utförs av skorstensfejarmästaren och görs utefter de tidsfrister som är bestämda.

Kontrollen krävs för att anläggningen ska kunna vara godkänd att elda i. Eventuella brister ska vara åtgärdade innan sotning i egen regi kan utföras. Fastighetens status ska ur brandskyddssynpunkt, utrustning samt sotningsjournal kontrolleras och dokumenteras.

Övriga rutiner

Det ska finnas en sotningsjournal där du som fastighetsägare ska registrera varje rengörings/sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen eller visas upp om räddningstjänsten ber om det.

Här finns formulär för sotningsjournal Pdf, 122 kB..

Om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att rengöring/sotning inte sker på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt återkallas möjligheten till sotning i egen regi.Innan medgivandet återkallas ska ägaren ges möjlighet att rätta till eventuella brister.

Utbildning

Svenska brandskyddsföreningen genomför utbildningar för sotning i egen regi. Brandskyddsföreningen Södermanlands webbplats.

Uppdaterad: 29 mars 2023