E-tjänst

Ansök om att sota själv

Om du vill sota själv måste du ansöka och skicka in din ansökan till räddningstjänsten.

Ansökan ska innehålla

  • fastighetsbeteckning
  • fastighetens adress
  • fastighetsägare
  • personnummer på ägare och rengöringsobjekt.
  • Du måste även ange din kompetens när det gäller rengöring och sotning.

Det är endast du som fastighetsägare som ges möjlighet till sotning i egen regi. Du som ska sota själv ska vara bosatt i fastigheten och det gäller även fritidshus.

Uppdaterad: 12 oktober 2021