E-tjänst

Ansök om att få ställa blomlådor på gatan

För att öka trafiksäkerheten kan du som bor i ett område med hastigheten 30 km/timme få tillstånd att ställa ut blomlådor på gatan. På så sätt kan du och dina grannar hjälpa till att sänka bilarnas hastighet i området där ni bor.

Förutsättningar och regler

 • Blomlådorna får ställas ut från godkänt datum på våren till 15 oktober. Lådorna får inte ställas ut innan trafikenheten godkänt placeringen.
 • Tillståndet gäller bara en säsong i taget. Ny ansökan måste göras varje år.
 • Du som ansvarar för blomlådorna måste bo på gatan där de ställs.
 • Villorna som ligger längs gatan måste ha utfarter mot gatan där blomlådorna ska ställas.
 • Blomlådorna får inte placeras närmare en korsning än 20 meter. I undantagsfall kan placering närmare en korsning tillåtas.
 • Det ska vara minst 50 meter fri sikt på var sida om blomlådorna.
Mått för blomlådornas placering på gatan.

Så här placeras blomlådorna på gatan. I illustrationen är gatan 7 meter bred. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

Det är inte tillåtet att ställa blomlådor på:

 • Gator med parkeringsavgift.
 • Gator som trafikeras av busslinjetrafik. På dessa gator kan Eskilstuna kommun istället bygga fasta trafikhinder.
Blomlåda av trä med reflex på gata.

Att ställa blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett effektivt sätt att få bilister att sänka hastigheten. En blomlåda på gatan visar tydligt att hastigheten i området ska vara låg.

Som sökande/kontaktperson ansvarar du för att:

 • Informera berörda grannar.
  Boende längs gatan måste informeras om att blomlådor ställs ut och varför det görs. Blomlådorna ska stå ganska nära varandra och det kan påverka infarten till en villa. Det är därför viktigt att boende är positiva till placeringen av blomlådorna.

 • Bekosta och bygga blomlådorna.
  Lådorna ska byggas enligt den här ritningen Pdf, 46 kB.. Reflexer att sätta på blomlådan får ni av trafikenheten.

 • Plantera och sköta blomlådorna.
  Det ska alltid finnas växter i blomlådorna. Ni bestämmer själva vad som ska planteras. Totalhöjden på blomlåda, inklusive växter, är max 80 cm. Det ska se snyggt och städat ut i och omkring blomlådorna.

 • Ta bort blomlådorna 15 oktober.
  Tillståndet gäller från det att du fått godkänt att ställa ut blomlådorna fram till 15 oktober. För att gatan ska kunna sopas och vinterväghållas måste blomlådorna tas bort under den tid de inte får stå på gatan. Förvara blomlådorna på lämpligt sätt utanför tillåten tid.

 • Se till att det finns anträffbara kontaktpersoner.
  När ordinarie kontaktperson är bortrest ska det finnas någon annan vi kan kontakta om det skulle uppstå problem. Kontaktpersonerna måste tillhöra olika hushåll.

Trafikenhetens ansvar

 • Efter samråd mellan trafikenheten och boende beslutas om blomlådor får ställas ut eller inte.
 • Markerar platsen där blomlådorna ska placeras på gatan.
 • Tillhandahåller reflexer som ska sitta på blomlådorna.
 • Kontrollerar löpande blomlådornas skick och placering.

Vad händer om reglerna inte följs?

Om blomlådorna inte sköts, är trasiga, saknar plantering eller är felplacerade tar vi kontakt med de kontaktpersoner som är angivna i ansökan. Om felen inte åtgärdas kommer tillståndet att dras in och blomlådorna måste tas bort.

Om det finns blomlådor utan tillstånd kontaktar vi, om möjligt, de kontaktpersoner som senast haft tillstånd på gatan. De uppmanas att plocka bort blomlådorna och om det inte görs tar vi bort dem. Omhändertagna blomlådor kan hämtas ut inom en månad mot en avgift som motsvarar kostnaden för bortforslingen.

Om en bilist kör på blomlådan och skadar bilen ligger ansvaret på bilföraren.

Ansökningsformulär

I formuläret nedan ansöker du om att få ställa blomlådor på gatan.

OBS! Det går inte att börja ansökan, spara den och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle så se till att ha alla uppgifter klara innan du börjar fylla i ansökan.

KONTAKTPERSON 1KONTAKTPERSON 2 (får inte ha samma adress som kontaktperson 1)
Bifoga gärna foto eller enkel skiss/ritning

Bifoga gärna foto eller enkel skiss/ritning

Godkännande * (obligatorisk)
Villkor: Ansökan gäller endast för innevarande år. Ny ansökan görs inför varje säsong. Jag har tagit del av information om blomlådor och intygar att blomlådorna placeras och sköts enligt gällande regler.
Godkännande

Trafikenheten

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 5 april 2023