E-tjänst

Ansök om att bli stödberättigad förening

För att en förening ska kunna söka bidrag eller få annat stöd av kommunen måste den vara stödberättigad.

Uppdaterad: 11 juli 2023