E-tjänst

Ansök om att bli stödberättigad förening

Ny portal för bidrag och lokalbokning

Eskilstuna kommun byter till en ny portal för ansökningar om föreningsbidrag och lokalbokningar.

Ansökningar om bidrag

  • 9 december 2021: Interbook GO stängs för ansökningar om bidrag
  • 1 januari 2022: nya portalen öppnar för ansökningar om bidrag
  • 10-31 december 2021 kan inga ansökningar om bidrag göras

  Registrera er som ny kund

  För att kunna boka lokaler och ansöka om bidrag 2022 måste er förening senast 31 december 2021:

  1. registrera er som ny kund i i den nya portalen
  2. ansöka om att bli stödberättigad förening igen i den nya portalen

  För att en förening ska kunna söka bidrag eller få annat stöd av kommunen måste den vara stödberättigad.

  Du ansökan om att bli stödberättigad förening i Interbook Go (IBGO), som är kommunens system för föreningsservice och lokalbokningar. På startsidan i Interbook Go klickar du på "Logga in" och sedan på "Registrera dig som användare".

  Uppdaterad: 19 november 2021