E-tjänst

Ansök om att avsluta modersmålsundervisning

Vill du att ditt barn ska avsluta sin modersmålsundervisning ska du fylla i blanketten. Blanketten ska sedan lämnas till skolan för underskrift av rektor.

Uppdaterad: 12 oktober 2021