Eskilstuna kommun
E-tjänst

Ansök om arbetsstipendium för kulturarbetare

Arbetsstipendium för kulturarbetare är ett ekonomiskt stöd som ska ge aktiva kulturarbetare tid och möjlighet att ägna sig åt sitt kulturutövande.

Ansökningsperiod 2023 är 20 juni-17 september.

Det finns två stipendier för kulturarbetare i Eskilstuna: kulturstipendium och arbetsstipendium

  • Arbetsstipendiet kan sökas för ett framtida konstnärligt arbete eller för att kunna fördjupa sin konstnärliga verksamhet.

  • Kulturstipendiet ges för att uppmuntra kulturarbetares konstnärliga verksamhet och bedöms utifrån tidigare genomfört arbete. Läs mer om kulturstipendiet här.

För kulturstipendium och arbetsstipendium finns totalt 200 000 kronor avsatt per år. Maximalt belopp för arbetsstipendium är 100 000 kronor.

Stipendiat ska kostnadsfritt tillhandahålla material som kan presentera stipendiaten i samband med stipendieutdelning.

  • Professionellt yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstområden. Det innebär att du helt eller delvis ska försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/ konstnärligt sammanhang.
  • Den som söker ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Eskilstuna de senaste tre åren.
  • Den som söker ska ha en konstnärlig utbildning på eftergymnasial nivå eller ha minst tre års dokumenterad, professionell erfarenhet i ett konstnärligt uttryck. Dokumenterad erfarenhet innebär att du kan visa att du är eller har varit kontrakterad och representerad i olika kultursammanhang.
  • Arbetsstipendiet kan sökas för ett framtida konstnärligt arbete eller för att kunna fördjupa sin konstnärliga verksamhet.
  • Den som söker ska bifoga ett CV samt arbetsprover.

  • Studerande.
  • Den som fått stipendium från Eskilstuna kommuns kultur- och fritidsnämnd de senaste fem åren.
  • Kulturella gärningar som utförs inom ramen för anställningar inom offentlig sektor, om inte verksamheten är anmäld och godkänd av arbetsgivaren som bisyssla.

Ansökningarna bereds av en referensgrupp bestående av representanter från olika konstområden och beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan bereds utifrån kvaliteten på arbetsprover och referensmaterial samt det arbete, konstnärligt utforskande eller fördjupning du söker för.

I urvalet strävar vi efter en spridning av olika konstnärliga uttryck.

Therese Jonasson

Kulturutvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 17 februari 2023