E-tjänst

Ansök om arbetsstipendium för kulturarbetare

Arbetsstipendium för kulturarbetare är ett ekonomiskt stöd som ska ge aktiva kulturarbetare tid och möjlighet att ägna sig åt sitt kulturutövande.

Ansök senast 11 oktober 2021.

För kulturstipendium och arbetsstipendium för kulturarbetare finns totalt 200 000 kronor avsatta per år. Maximalt belopp för ett arbetsstipendium är 100 000 kronor.

Ansökningarna bereds av en referensgrupp bestående av representanter från olika konstområden och beslutas av kultur- och fritidsnämnden 14 december 2021.

Stipendiat ska kostnadsfritt ställa material till förfogande, som kan användas till att presentera stipendiaten i samband med tilldelat stipendium.

Arbetsstipendiat ska, 12 månader efter att stipendiet utdelats, lämna en kortfattad redogörelse för hur stipendiet använts.

  • Professionellt yrkesverksamma kulturutövare inom alla konstområden.
  • Den som söker ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Eskilstuna de senast tre åren.
  • Den som söker ska ha en konstnärlig utbildning på eftergymnasial nivå eller ha minst tre års dokumenterad, professionell erfarenhet i ett konstnärligt uttryck. Dokumenterad erfarenhet innebär att du kan visa att du är eller har varit kontrakterad och representerad i olika kultursammanhang.
  • Studerande.
  • Den som fått stipendium från Eskilstuna kommuns kultur- och fritidsnämnd de senaste fem åren.
  • För kulturella gärningar som utförs inom ramen för anställningar inom offentlig sektor. Det är dock möjligt att tilldelas stipendium om kulturella gärningar utförs vid sidan av ordinarie arbete, så kallad bisyssla. Bisysslan ska då vara anmäld och godkänd av arbetsgivare.

Ansökningsformulär

OBS! Det går inte att börja ansökan, spara den och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle så se till att ha alla uppgifter klara innan du börjar fylla i ansökan.


KONTAKTPERSON
Organisationsform * (obligatorisk)
OrganisationsformKontotyp * (obligatorisk)
KontotypOBS! Endast privatpersoner kan välja alternativet Bankkonto. Utbetalning av beslutade medel görs till bankkonto efter överenskommelse. Kontonummer till bankonto ska inte fyllas i här i formuläret.

Bankgiro / Plusgiro (Ej Bankkonto)
UTBILDNING OCH ERFARENHET
Huvudsaklig konstform * (obligatorisk)
Huvudsaklig konstform
Beskriv din utbildning inom ditt konstnärliga område.

Beskriv din erfarenhet inom ditt konstnärliga område. Beskriv vad du gjort, till exempel: utställningar, publikationer, konserter, föreställningar.

ÄNDAMÅL

Vad vill du använda pengarna till?
ÖVRIGA BILAGOR
Det kan vara exempelvis CV.Therese Jonasson

Kulturutvecklare

Uppdaterad: 12 oktober 2021