Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmälan om lokal för barnomsorg, fritidsverksamhet, skola och resurscenter

Anmälan gäller för verksamheter som har anmälningsplikt. Lokalen som ska användas behöver vara anpassad till den verksamhet som ska bedrivas.

När du gör din anmälan tar miljökontoret ut en anmälningsavgift. Uträkningen av beloppet är miljökontorets timtaxa som multipliceras med antal handläggningstimmar.

Skola, förskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet:

  • Anmälan om ny verksamhet. Handläggningstid 7 timmar.
  • Anmälan om ändring av befintlig verksamhet eller byte av lokal. Timdebitering.

Fyll i anmälningsblanketten och skicka den per mejl till miljokontoret@eskilstuna.se eller via post till Miljökontoret, 631 86 Eskilstuna. Du behöver göra en anmälan senast sex veckor innan planerad start.

Vad händer sedan?

När vi mottagit din anmälan hör vi av oss till dig. Vi kommer att vilja besöka din verksamhet för att kontrollera lokalen samt se dina rutiner för bland annat städning, hygien, kemikalier och avfall. Vi kommer även att vilja se luftflödesprotokoll och aktuell radonmätning för lokalen. Besöket beräknas ta ca 1,5 timme. Efter besöket får du en rapport eller beslut beroende på om något behöver åtgärdas. Om vi inte ser några större brister i lokalen kan du vanligtvis starta din verksamhet efter vårt besök. En större brist kan till exempel vara bristfällig ventilation.

Uppdaterad: 24 februari 2023