Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmälan om att återanvända avfallsmassor

Här kan du som vill återanvända avfallsmassor göra en anmälan.

Om massorna du vill återanvända är förorenade, det vill säga föroreningsinnehållet överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk, behöver du skicka in en anmälan om att återanvända avfallsmassor i anläggningsändamål till miljökontoret.

Exempel på anläggningsändamål kan vara olika typer av utfyllnad på ytor som parkeringsytor, deponitäckning, anläggningsarbete, bullervall, vägar eller järnvägar med mera.

För muddermassor som du vill lägga upp på land behöver en anmälan alltid skickas in till miljökontoret. Du använder samma blankett som återanvändning av avfall för anläggningsändamål. Anmälan ska ha kommit in till miljökontoret senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 9 juni 2022