Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmälan av driftstörning

Här lämnar du som driver miljöfarlig verksamhet information om driftstörningar eller olyckor som kan påverka miljön eller människors hälsa.

Med driftstörning menas till exempel utsläpp till luft, vatten och mark samt bullerstörningar. Om det inträffar sådana händelser ska miljökontoret informeras omgående enligt 6§ i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Kontakt

För frågor kring den här tjänsten kontakta Eskilstuna direkt: 016-710 12 33 eller info@eskilstuna.se.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 5 oktober 2021