Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmäl tillfällig övernattning

Här kan du göra en anmälan om tillfällig övernattning.

Är du arrangör ska du anmäla tillfällig övernattning senast en arbetsdag i förväg till räddningstjänsten i Eskilstuna kommun via e-tjänst eller blankett. Fastighetsägaren eller förvaltaren ska även ha en kopia av din anmälan i förväg.

Ibland övernattar grupper i lokaler som inte är avsedda för det utan har annan daglig verksamhet, till exempel skolor och idrottsanläggningar.

Hotell är avsedda för tillfälliga övernattningar och har därför ett högre krav på brandskydd. Vid tillfälliga övernattningar i andra lokaler måste man därför anpassa brandskyddet.

Räddningstjänsten förutsätter att ett fullgott brandskydd redan existerar för den dagliga verksamheten.

Arrangören måste däremot själv se till att andra myndighetskrav som är aktuella blir uppfyllda, som exempelvis tillståndspliktig hotellverksamhet eller andra krav på lokalernas utformning och utrustning.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 22 juni 2022