E-tjänst

Är ditt barn allergisk mot någon sorts mat?

Måltidsservice serverar specialkost av medicinska, etiska och religiösa skäl. De måltider som erbjuds våra gäster med specifika behov är ett fullvärdigt alternativ som tillgodoser behovet av energi och näringsämnen enligt gällande rekommendationer.

Lämna in en ifylld specialkostblankett som följer ditt barns skolas rutiner för vem intyget ska lämnas till. Vid frågor och funderingar kan du kontakta personal i ditt kök. Glöm inte att meddela köket vid frånvaro om ditt barn har specialkost.

Nötter, jordnötter och mandlar förekommer inte i förskolans och skolans lokaler eftersom de kan utlösa svåra allergiska reaktioner.

Specialkost av medicinska skäl

Behöver ditt barn specialkost av medicinska skäl (allergi, intolerans och överkänslighet) ska du lämna en kopia av läkarintyg eller annat likvärdigt dokument, till exempel utdrag från journal, som styrker detta och en specialkostblankett till köket, pedagog/mentor eller skolsköterska på förskola eller skola.

Behöver ditt barn specialkost på grund av till exempel autism eller andra neuropsykologiska funktionsnedsättningar ska du lämna intyg från exempelvis arbetsterapeut, dietist som styrker detta. Vid dessa specifika fall är det viktigt att du som vårdnadshavare håller en dialog med köket.

Specialkost av etiska och religiösa skäl

Behöver ditt barn specialkost av etiska och religiösa skäl ska specialkostblankett lämnas in till köket, pedagog/mentor eller skolsköterska. Våra restauranger serverar inte koscher- eller halalslaktat kött. Barn och elever som efterfrågar särskild kost av etiska och religiösa skäl ska erbjudas en komplett måltid, där fisk och lakto-ovo vegetariska alternativ ger en komplett lunch.

Ny specialkostblankett varje nytt läsår

Överkänslighet kan växa bort och det är viktigt att uppdatera uppgifterna om ditt barns behov av specialkost. Därför ska du som vårdnadshavare lämna in en ny specialkostblankett inför varje nytt läsår. Läkarintyget behöver bara förnyas om ditt barns hälsotillstånd förändras under tiden i skolan.

Meddela köket vid sjukdom och ledighet

Du som vårdnadshavare ansvarar för att köket på förskolan och skolan får information om ditt barn är sjuk, ledig, byter förskola eller skola eller om den av någon annan anledning inte längre behöver specialkost.

Uppdaterad: 27 februari 2023