E-tjänst

Anmäl skada vid olycka inom skola och omsorg

Eskilstuna kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring som bland annat omfattar förskolebarn, elever och personer inom LSS i Eskilstuna kommun.

Grupper som omfattas av försäkringen

Försäkringen gäller vid olycksfallsskador för följande grupper.

  • Förskolebarn och elever inom grundskola och gymnasium är försäkrade dygnet runt (gäller även fristående förskolor och friskolor).
  • Elever inom Komvux och SFI är försäkrade under skoltid.
  • Personer inom LSS, barn i kontakt- och familjehem, barn och ungdomar i omsorgsverksamhet är försäkrade dygnet runt.
  • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, väntjänst samt gode män är försäkrade under verksamhetstid.

  Kontaktuppgifter till Länsförsäkringar

  Telefon: 0155-48 40 00
  E-post: personskador@lfs.se

  Skador som inträffat före 2024-01-01

  Om ditt ärende gäller en skada som inträffat före 1 januari 2024 tar du kontakt med försäkringsbolaget enligt nedan.

  Tidigare försäkringsbolag

  Skadeperiod

  Bolag

  Telefon

  2019-01-01-2023-12-31

  Protector

  08-410 637 00

  2014-04-01-2018-12-31

  Länsförsäkringar

  0155-48 40 00

  2011-04-01-2014-03-31

  ERV

  0770-45 69 00

  2008-04-01-2011-03-31

  Chartis

  08-506 920 80

  2004-04-01-2008-03-31

  Trygg-Hansa

  0771-111 15 00

  Uppdaterad: 29 januari 2024