Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmäl skada vid kommunal hälso- och sjukvård

Eskilstuna kommun har en patientförsäkring som innebär att du kan få ersättning om du drabbas av fysisk eller psykisk skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård. Det kan vara skador som uppkommer inom sjukvård i särskilda boenden, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Om vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen ska du göra en skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag Sedgwick.

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketten. Skicka den sedan till någon av följande adresser:

Skador som omfattas av försäkringen

Du kan få ersättning för fysiska och psykiska skador som orsakats av något av följande:

  • Undersökning, vård och behandling.
  • Fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning.
  • Felaktig diagnos.
  • Smittämnen som överförs i samband med vården.
  • Olycksfall som inträffar i samband med vården.
  • Oriktig hantering av läkemedel.

Carina Bolander Blomberg

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon:

Cecilia Lindh

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon:

Linn Alvén

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Telefon:

Uppdaterad: 15 december 2021