E-tjänst

Anmäl samlokaliserad verksamhet

Här kan du göra en anmälan om samlokaliserad verksamhet för att kunna nyttja den kommunala insamlingen av förpackningar.

En samlokaliserad verksamhet använder samma behållare för förpackningar som hushållen i ett flerbostadshus. Det kan till exempel vara en frisör eller en restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet eller i nära anslutning till fastigheten som hushållen.

Om verksamheten ska ha rätt att nyttja insamlingen av förpackningar som flerbostadshuset har måste verksamhetsutövaren anmäla verksamheten som samlokaliserad.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 25 januari 2024