E-tjänst

Anmäl misstänkt matförgiftning

Det är viktigt att göra en anmälan om du misstänker att du blivit matförgiftad. Här kan anmäla om du tror att du blivit sjuk av något du ätit.

Misstänkt allergireaktion

Vår e-tjänst är anpassad för misstänkt matförgiftning. Men den kan också användas för att anmäla om du fått en allergisk reaktion av något du ätit.

En restaurang eller café är inte skyldig att erbjuda mat som är fri från allergener. Men de får naturligtvis inte lämna vilseledande information om att en vara är fri från ett visst allergen om så inte är fallet.

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du ringa 016-710 10 00 och be att få prata med en miljöinspektör som jobbar med livsmedelskontroll.

Efter ansökan

När vi har fått in en anmälan om misstänkt matförgiftning görs, i de flesta fall, ett besök på anläggningen. Vid ett sådant besök kontrolleras till exempel:

  • temperaturer
  • att personalen inte varit sjuk
  • att de har kontroll över vilka varor som köps in och hur länge de förvarats

Efter inspektionen bedömer vi hur ärendet ska följas upp och vilka eventuella krav som behöver ställas på anläggningen. Om det finns mat kvar från det aktuella tillfället kan det bli aktuellt med provtagning.

Vid kontroll efter en misstänkt allergireaktion kontrollerar vi verksamhetens rutiner för allergiinformation och separering.

Om du fyllt i att du önskar återkoppling och lämnat e-postadress kontaktar vi dig när vi behandlat ärendet.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 8 oktober 2021