Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Här får du veta vad som gäller när du ska göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Anmälningsplikt

I miljöprövningsförordningen framgår det vilka verksamheter som är anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktig verksamhet är:

  • bensinstationer (beroende på storlek)
  • fordonstvättar (beroende på storlek)
  • verkstadsindustrier (beroende på storlek)

Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter.

Anmälan ska lämnas in så tidigt som möjligt dock senast 6 veckor innan planerade arbeten påbörjas.

Anmälan ska mejlas till:
miljokontoret@eskilstuna.se

eller skickas till:
Miljökontoret
631 86 ESKILSTUNA

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 11 november 2022