Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmäl klagomål som rör livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd

Här kan du göra en anmälan om klagomål till miljökontoret antingen via e-tjänst eller via blankett.

Här kan du lämna klagomål som rör något av följande:

  • Livsmedel (förutom matförgiftning, som anmäls via e-tjänsten Anmälan om misstänkt matförgiftning).
  • Hälsoskydd (inomhusmiljö, störningar i boendet).
  • Miljöskydd (störningar i utomhusmiljön, avfall, buller, föroreningar i mark och vatten).

Observera att denna e-tjänst och blankett enbart är till för klagomål som rör livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd. Gäller det felanmälningar om stadsmiljön (gator, gatubelysning, gång- och cykelbanor, klotter och nedskräpning, lekplatser, parker, trafikskyltar eller vinterväghållning) ska du använda vår e-tjänst felanmälan. Övriga klagomål som rör kommunens service eller tjänster kan du skicka in genom e-tjänsten "Säg vad du tycker".

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 8 februari 2023