E-tjänst

Anmäl installation av värmepump

Här gör du din anmälan av installation av värmepump.

Om du som fastighetsägare planerar att installera bergvärme- eller ytjordvärmepump ska du anmäla det till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning

Om du inte anmäler innan du börjar får du förutom anmälningsavgiften betala en miljösanktionsavgift.

Skicka med en tomtkarta som visar den planerade platsen för borrhål (bergvärme) eller kollektorslinga (ytjordvärme). På kartan ska även den egna och närliggande fastigheters dricksvattenbrunnar och värmepumpsanordningar ritas in.

När du anmält får du ett svar från från oss med villkor för borrningen. Du måste vänta på svaret på anmälan innan du sätter igång.

Uppdaterad: 16 januari 2024