Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmäl installation av cistern utanför vattenskyddsområde

Här kan du göra en anmälan om installation av cistern utanför vattenskyddsområde.

Vill du installera en cisternen utanför ett vattenskyddsområde och cisternen rymmer mer än 1 kubikmeter vätska, ska du göra en anmälan.

Kraven för anmälan gäller även mobila (flyttbara) cisterner.

Anmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan installationen eller uppställningen.

Blanketten kan du fylla i direkt i datorn och sedan spara och/eller skriva ut. Blanketten kräver namnunderskrift.

Underskriften får du göra efter utskrift och därefter skicka till oss på miljökontoret med vanlig post till den adress som anges på blanketten.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 2 september 2022