E-tjänst

Anmäl installation av cistern eller användning av lösa behållare inom vattenskyddsområde

Här kan du göra en anmälan om du ska hantera spillolja eller brandfarlig vätska i cisterner eller lösa behållare inom ett vattenskyddsområde.

Anmälan ska göras om cisternen eller behållaren är större än 150 liter.

Kraven för anmälan gäller även mobila (flyttbara) cisterner.

Anmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan installationen eller uppställningen.

Blanketten kan du fylla i direkt i datorn och sedan spara och/eller skriva ut. Blanketten kräver namnunderskrift.

Underskriften får du göra efter utskrift och därefter skicka till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning med vanlig post till den adress som anges på blanketten.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 januari 2024