E-tjänst

Anmäl installation av cistern inom vattenskyddsområde

Här kan du göra en anmälan om du ska installera en cistern inom ett vattenskyddsområde.

Ska du installera en cisternen inom ett vattenskyddsområde och cisternen rymmer mer än 250 liter vätska, ska du göra en anmälan.

Kraven för anmälan gäller även mobila (flyttbara) cisterner.

Anmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan installationen eller uppställningen.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 12 oktober 2021