E-tjänst

Anmäl att cistern med brandfarlig vara tagits ur bruk

Här gör du en anmälan om din cistern med brandfarlig vara tagits ur bruk.

Blanketten kan du fylla i direkt i datorn och sedan spara och/eller skriva ut. Blanketten kräver namnunderskrift.

Underskriften får du göra efter utskrift och därefter skicka till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning med vanlig post till den adress som anges på blanketten.

Du som vill ta en cistern för spillolja eller brandfarlig vätska ur bruk ska se till att

  • cisternen och rörledningarna töms och rengörs.
  • påfyllningsröret tas bort eller görs obrukbart och att cisternen och rörledningar tas bort.
  • kontrollera om golvet eller marken blivit förorenade av spill eller läckage.
  • informera miljö- och byggavdelningen om att cisternen tagits ur bruk.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 8 april 2024