E-tjänst

Anmäl att cistern med brandfarlig vara tagits ur bruk

Här gör du en anmälan om din cistern med brandfarlig vara tagits ur bruk.

Du som vill ta en cistern för spillolja eller brandfarlig vätska ur bruk ska se till att:

  • cisternen och rörledningarna töms och rengörs.
  • påfyllningsröret tas bort eller görs obrukbart och att cisternen och rörledningar tas bort.
  • kontrollera om golvet eller marken blivit förorenade av spill eller läckage.
  • informera miljökontoret om att cisternen tagits ur bruk.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 12 oktober 2021