Driftinfo

Korsningen Tullgatan/Kungsgatan helt avstängd

7 juni 2024 - Beräknat slutdatum 30 november 2024

Från måndag 10 juni till och med november är korsningen Tullgatan Kungsgatan helt avstängd på grund av cirkulationsplatsbyggnation.

Bygget har nått sin tredje och sista etapp. Nu stängs korsningen av och byggområdena utökas, se kartbild. I denna etapp färdigställs cirkulationsplatsen och efter besiktning planeras den att tas i bruk i november.

I denna etapp öppnas Nygatan upp för dubbelriktad trafik. Gång- och cykeltrafik kan från Kungsgatan passera längs Tullgatans östra del, närmast centrum.

Du kan läsa mer om ombyggnationen av hela Tullgatan på kommunens stadsutvecklingswebb: Tullgatan byggs om - Eskilstuna kommun

Kartbild som visar väg avstängd i röda fält, byggområden i blått och passage för gång- och cykeltrafik i gröntFörstora bilden
Uppdaterad: 29 maj 2024