Eskilstuna kommun
Driftinfo

Karl Hovbergsgatan, Bergsgatan och Gillbergaleden

14 september 2023 - Beräknat slutdatum 24 november 2023

Växelvis trafikomledning med anledning av brounderhåll.

Under hösten kommer vi att göra underhållsarbeten på tre broar i Eskilstuna.

Broarna ska få ett nytt tätskikt. Asfalten ska rivas bort och betongytan blästras och rengöras innan det får nytt tätskikt och sedan ny asfalt.

Arbetet inleds i Skiftinge och sedan startar övriga med ungefär en veckas mellanrum. Hela projektet beräknas vara klart vecka 47.

Framkomligheten kommer att begränsas något då arbetet sker på en körbana i taget. Trafiken leds då om till andra körfältet

Gång- och cykeltrafik under broarna påverkas inte av arbetet.

1: Karl Hovbergsgatan i Skiftinge Centrum, byggstart 14 september

Kartbild över Karl Hovbergsgatan med markering vid den bro som ska repareras i höst

2: Bergsgatan, Nyfors, byggstart vecka 38-39

Kartbild över Bergsgatan med markering vid den bro som ska repareras i höst

3. Gillbergaleden vid Ica Stenby, byggstart vecka 39-40

Kartbild över Gillbergaleden med markering vid den bro som ska repareras i höst
Uppdaterad: 8 september 2023