Eskilstuna kommun
Driftinfo

Avstängning på Brottstavägen

25 augusti 2023 - Beräknat slutdatum 18 september 2023

Trafiken leds om via Ekgatan.

Korsningen Brottstavägen-Västersåvägen ska byggas om. Infarten till Brottstavägen kommer därför att stängas av helt.

Trafik till området hänvisas istället till Ekgatan via cirkulationsplatsen vid Alforsgatan.

Karta över Västeråsvägen och korsningen vid Brottstavägen som kommer att stängas av 
Uppdaterad: 25 augusti 2023