Eskilstuna kommun
Driftinfo

Korsning i Torshälla avstängd

18 juli 2023 - Beräknat slutdatum 1 augusti 2023

Korsningen Brogatan Eskilstunavägen i Torshälla stängs av mellan 18 juli och 1 augusti.

En gång- och cykelbana ska byggas på södra sidan av Brogatan från Stadskällarbron till Eskilstunavägen. Korsningen ska byggas om för att säkra passagen för cyklister och fotgängare. Syftet är att skapa ett sammanhängande cykelvägnät i centrala Torshälla.

Kartbild över centrala Torshälla
Uppdaterad: 14 augusti 2023