Eskilstuna kommun
Driftinfo

Avstängning på Vasavägen

10 juli 2023 - Beräknat slutdatum 18 augusti 2023

Del av Vasavägen avstängd i nordostlig riktning.

Med anledning av omsättning av kantsten stängs Vasavägen av i nordostlig riktning mellan Rosenhällsgatan och Torggatan.

Kartbild som visar vägavstängning på vasavägen.
Uppdaterad: 14 juli 2023