Driftinfo

Asfaltering på Folkestavägen

29 maj 2023 - Beräknat slutdatum 22 juni 2023

Beläggningen på delar av Folkestavägen är sliten och vägen ska asfalteras om.

Framkomligheten begränsas under tiden som arbetet pågår, från vecka 22 till vecka 25. Trafiken regleras med trafikvakter.

Passera med försiktighet och tänk på höga kanter i vägbanan.

Uppdaterad: 7 juni 2023