Eskilstuna kommun
Driftinfo

Avstängningar under Å-varvet

27 maj 2023 - Beräknat slutdatum 27 maj 2023

Delar av centrum stängs av för trafik under Å-varvet lördag 27 maj.

Avstängningarna gäller mellan klockan 13 och 15 på lördag 27 maj.

Nybron och Rådhusbron är avstängda. På söder är Stensborgsgatan och Eskilsgatan avstängda för passage in på Köpmangatan. Detsamma gäller för Malmgatan och Kvarngärdesgatan. Från dessa två gator går det inte heller att nå Köpmangatan under dessa två timmar.

I kartbilden ses bansträckningen i blå färg, avstängningar i röd och vakter i grön. Målgången i Stadsparken är utmärkt med en blå punkt.

Kartbild över centrala Eskilstuna som visar avstängningar av trafiken under Å-varvet 2023.
Uppdaterad: 14 juni 2023