Eskilstuna kommun
Driftinfo

Totalavstängning på Sundbyvägen

2 maj 2023 - Beräknat slutdatum 20 augusti 2023

Trafiken leds om till mitten av augusti.

Sundbyvägen mellan Heimdalsgatan och Rökstavägen är avstängd från och med tisdag 2 maj.

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB kommer att arbeta med fjärrvärmen på sträckan. Arbetet beräknas pågår till mitten av augusti.

Boende på berörd sträcka, fotgängare och cyklister kommer fram. Övrig trafik hänvisas till en tillfällig omledningsväg, se kartbilden.

Tänk på att visa hänsyn till de som bor längs omledningsvägen!

Karta som beskriver Sundbyvägen mellan Heimdalsgatan och Rökstavägen som stängs av från 2 maj till mitten av augusti.
Uppdaterad: 28 april 2023