Eskilstuna kommun
Driftinfo

Begränsad framkomlighet på Kyrkogatan

11 april 2023 - Beräknat slutdatum 31 maj 2023

Arbetet med busshållplats, passage samt asfaltering beräknas pågå maj månad ut.

Den tillfälliga busshållplatsen på Kyrkogatan ska bli permanent med väderskydd och sittmöjligheter. Under arbetets gång flyttas hållplatsen till Nygatan mittemot polishuset. 

I höjd med Nygatan ska det även byggas en passage som möjliggör för oskyddade trafikanter att ta sig över Kyrkogatan på ett trafiksäkert sätt. Det kommer även ske asfaltering på Kyrkogatan från överfarten vid S:t Eskil till rondellen vid Kungsgatan och på Nygatan från Kyrkogatan förbi polishuset och Fristadsskolan.

Under byggtiden råder begränsad framkomlighet för biltrafik samt omdirigering av busslinjer.

Arbetet beräknas pågå maj månad ut.

Uppdaterad: 11 april 2023