Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Driftinfo

Vi flyger drönare vid diken nära Hällby och Brottsta

1 mars 2023 - Beräknat slutdatum 31 maj 2023

Syftet är att fotografera diken åt Eskilstuna kommun.

Arbetet sker någon gång under våren när vi har lämpligt flygväder. Har du frågor hör av dig till gissupport@eskilstuna.se.

Uppdaterad: 24 februari 2023