Driftinfo

Vi flyger drönare i centrum

1 mars 2023 - Beräknat slutdatum 31 maj 2023

Vi ska fota broar i centrala Eskilstuna, både lod- och snedbilder, för att uppdatera vår 3d-modell.

Arbetet kommer att pågå under våren när förutsättningarna att flyga är bra. De broar som är aktuella:

Cykelbro Närjeholme, Ståhlbergsbron, Västerbron, Fredrikes bro, broar kring Faktoriholmen och Strömsholmen, Nybron, Rådhusbron, Kyrkbron och Stålforsbron.

Platserna är utmärkta i kartan nedan. Hör av dig till gissupport@eskilstuna.se om du har några frågor.

Uppdaterad: 24 februari 2023