Driftinfo

Del av Hamngatan avstängd för biltrafik

27 februari 2023 - Beräknat slutdatum 13 mars 2023

Hamngatan, sträckan mellan Bruksgatan och Drottninggatan, stängs av för biltrafik i båda riktningar under perioden 27 februari till 13 mars. Följ orangea pilar för alternativ väg.

Avstängningen beror på arbete i körbanan som är en del av ombyggnationen av hela Hamngatan. Gatan kommer att få gång- och cykelbanor längs båda sidor körbanan, ny belysning och plantering samt nya ytskikt.

Gång- och cykeltrafik kan passera genom att använda vägbanan som vetter mot universitetet.

Efter 13 mars kan bilar passera men det råder begränsad framkomlighet längs hela Hamngatan. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2023.

Uppdaterad: 20 februari 2023