Eskilstuna kommun
Driftinfo

Begränsad framkomlighet på Hamngatan

27 februari 2023 - Beräknat slutdatum 31 oktober 2023

Arbete med gång- och cykelbanor pågår på Hamngatan mellan Universitetet och Tullgatan. Det ger en begränsad framkomlighet fram till i höst.

De nya cykelbanorna kommer att fortsätta fram till Tullgatan där de knyts ihop med befintliga cykelbanor. Dessutom byter vi ytskikt, gör nya planteringar och installerar ny belysning.

Vi har inlett etapp två i i området. Bilar kan passera men med begränsad framkomlighet. Vi vill därför uppmana till försiktighet och påminna om att det är en arbetsplats under tiden som ombyggnationen pågår.

Arbetet beräknas vara klart under hösten 2023.

Om insatser som får större påverkan på framkomligheten för trafiken görs kommer detta att meddelas via kommunens driftinformation på eskilstuna.se.

Uppdaterad: 9 maj 2023