Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Driftinfo

Begränsad framkomlighet på gamla banvallen Ärla–Hällberga

11 januari 2023 - Beräknat slutdatum 31 mars 2023

Arbetet med belysning på banvallen Ärla-Hällberga kan påverka framkomligheten.

Vi arbetar just nu för att ordna belysning till alla som går och cyklar på den gamla banvallen mellan Ärla och Hällberga.

Eftersom vi har arbetsmaskiner på plats kan det bitvis vara lite svårare att ta sig förbi. Arbetet beräknas vara klart sista mars.

Uppdaterad: 16 februari 2023