Driftinfo

Begränsad framkomlighet när gång- och cykelbanan till Sundbyholm förlängs

12 december 2022 - Beräknat slutdatum 30 april 2023

Arbetet med den sista delen av gång- och cykelbana till Sundbyholm pågår och ska vara klart innan sommaren.

Den sträckan som byggs ut är från Bollplansvägen till parkeringen vid badet.

Den nya sträckan som byggs ut är mellan Bollplansvägen och parkeringen vid badet.

Många tycker det känns otryggt att cykla i allen ut till Sundbyholm. Så för att förbättra säkerheten och öka tryggheten för oskyddade trafikanter bygger vi nu den sista biten av gång- och cykelvägen till Sundbyholm.

Under tiden arbete pågår kommer det var begränsad framkomlighet vid infarterna till fastigheterna längs sträckan.

Fastighetsägare i området kommer alltid att kunna ta sig in och ut under hela tiden, men kan behöva passera arbetsområdet.

Nedsatt hastighet på Sundbyholmsvägen förbi arbetsområdet.

Uppdaterad: 16 februari 2023