Driftinfo

Begränsad framkomlighet på Hamngatan

20 november 2022 - Beräknat slutdatum 27 november 2022

Från söndag 20/11 till söndag 27/11 kommer arbete med stenbeläggningar att pågå längs Hamngatan mellan Badhusrondellen och Nybroplan.

Karta som visar var stenbeläggningen ska utföras.

För att möjliggöra arbetet och säkra en god arbetsmiljö för personalen kommer gatan att enkelriktas under tiden. Under några dagar kommer den också att vara helt avstängd i bägge riktningar. Fotgängare, cykel och moped klass 2 på gång-/cykelbanan berörs inte.

Planera helst din resa på ett sådant sätt att du undviker området helt. Följ annars skyltar för omledning!

Uppdaterad: 16 november 2022