Driftinfo

Del av Ärlavägen avstängd i Skogstorp

24 oktober 2022 - Beräknat slutdatum 11 december 2022

Måndag 24 oktober börja vi bygga en ny busshållplats på Ärlavägen vid Måndalsvägen.

Karta över området där vägarbetet sker.

Stadsbussens linje 4 till Skogstorp ska förlängas något och så småningom få en ny vändhållplats vid Lasse Lutas väg.

Vi stänger därför av en bit av Ärlavägen och biltrafiken leds förbi arbetsplatsen under byggtiden. Däremot kommer inte stadsbussen att köra in på Ärlavägen. Du som brukar kliva av eller på vid Måndalsvägen hänvisas därför tillfälligt till någon av hållplatserna på Rosenforsvägen.

Den 11 december räknar vi med att vara klara med arbetet.

Uppdaterad: 16 november 2022