Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Driftinfo

Begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägen Odlaren–Hällberga

22 september 2022 - Beräknat slutdatum 31 december 2022

Begränsad framkomlighet fram till årsskiftet. 

Gång och cykelvägen på den gamla banvallen mellan Odlaren och Hällberga ska få ny belysning.

Arbetsmaskiner på gång- och cykelvägen kan komma att påverka framkomligheten.

Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet 2022/23.

Uppdaterad: 6 oktober 2022