Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Driftinfo

Avstängningar och begränsad framkomlighet i Munktellstaden 8 september

8 september 2022 - Beräknat slutdatum 8 september 2022

I samband med TV4:s partiledardebatt 8 september kommer det vara begränsad framkomlighet med fordon i Munktellstaden runt Stiga Sports Arena.

Kartbild över avstängda parkeringsplatser.

Avstängda parkeringar 8 september från kl. 6.00 – till midnatt

Runt Scenkonst Sörmland, MTC och Munktellarenan. Detsamma gäller Stigas parkering på baksidan mot Gustafsvägen samt hela innergården av det så kallade Slakthusområdet.

Avstängda gator 8 september från kl. 12.00 – till midnatt

Verkstadsgatan längst Stiga Sports Arena och Munktellarenan. Samt John Engellaus gata från Stiga Sports Arena till Aqua Vinetto.

Tillåten, hänvisad parkering

  • Gatuparkering i Munktellstaden.
  • Parkering på Strömsholmen.
  • Parkering bakom Willys/Biostaden.
  • Parkering på Rothoffsvägen.
  • Nötknäpparen.
Uppdaterad: 12 januari 2023