Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Driftinfo

Vattnet i Sundbyholm godkänt för bad

12 augusti 2022 - Beräknat slutdatum 28 augusti 2022

Vattenprover som togs 2022-08-24 visar att vattnet är godkänt för bad.

Vattenproverna visade på förhöjda halter av bakterierna E. coli och Enterokocker men trots det är vattnet godkänt att bada i.

Läs mer om avrådan här


Uppdaterad: 22 november 2022