Driftinfo

Begränsad framkomlighet på Noachsgatan

4 augusti 2022 - Beräknat slutdatum 6 augusti 2022

En vattenledning har spruckit i korsningen Noachsgatan/Gränsgatan.

Framkomligheten på Noachsgatan är begränsad under tiden reparationer pågår. Arbetet beräknas vara klart under fredag eftermiddag.

Uppdaterad: 4 augusti 2022