Driftinfo

Fjärrvärmeavbrott i Skiftinge, Röksta, Sal och Eskilshem

13 juli 2022 - Beräknat slutdatum 13 juli 2022

Onsdag 13/7 kopplar Eskilstuna Energi och Miljö in nya fjärrvärmerör i Sundbyvägen.

Detta innebär att värme och varmvatten stängs av för alla fjärrvärmekunder i området.
Avbrottet beräknas pågå mellan kl. 06.00-22.00.

Mer information finns på Eskilstuna Energi och Miljös webbplats.

Uppdaterad: 12 juli 2022