Driftinfo

Siktröjning och dikesklippning pågår

1 juni 2022 - Beräknat slutdatum 30 september 2022

Just nu klipper vi diken och röjer för bättre sikt och ökad säkerhet på våra vägar.

Just nu klipper vi diken och röjer för bättre sikt och ökad säkerhet på våra vägar. Vi tar de större infartsvägarna i första hand och jobbar oss sedan stegvis ut till de mindre vägarna.

Arbetet utförs av vår egen personal på Stadsbyggnadsförvaltningen och pågår delvis under hela barmarkssäsongen men mest nu och fram till midsommar. Ytterligare en intensiv period väntas i augusti/september.

Vi tackar för visad hänsyn i trafiken.

Uppdaterad: 12 januari 2023