Driftinfo

Begränsad framkomlighet på Strängnäsvägen

17 maj 2022 - Beräknat slutdatum 19 maj 2022

Ett körfält avstängt i samband med trädplantering.

För att göra infarten från E20 via Svista mer attraktiv, grön och välkomnande planterar Park och naturenheten träd längs Strängnäsvägen.

Planteringen kommer att ske i etapper under flera år med start från den nya cirkulationen vid golfklubben och ut mot E20.

​Under vecka 20 är det begränsad framkomlighet på Strängnäsvägen då vi tar ett körfält i anspråk.

Uppdaterad: 20 maj 2022