Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Driftinfo

Vi flyger med drönare över ån i Centrum

16 maj 2022 - Beräknat slutdatum 31 augusti 2022

Under sommarhalvåret kommer vi flyga över ån med jämna mellanrum för att följa näckrosornas utbredning

Vi kommer att flyga över området på bilden nedan. Hör av dig till gissupport@eskilstuna.se om du har några frågor.

Området vi kommer att flyga med drönare
Uppdaterad: 16 maj 2022